top of page

Rozhovor s Martinem Kupkou

V Kili se držíme motta profesionál s lidskou tváří a chceme se tak prezentovat i veřejnosti. Rozhodli jsme se tedy, že jednou za čas vám zprostředkujeme velký rozhovor s jedním členem našeho týmu Kili. O pomyslný výkop se postaral náš obchodní ředitel – Martin Kupka.

 V Kili pracujete již šestým rokem. Jak zatím své působení hodnotíte?

Velmi pozitivně. Původně jsem nastupoval na jinou pozici a pak až dostal nabídku na tu současnou. Když se ohlédnu zpět, vidím mnoho odvedené práce i prokazatelných výsledků. Je prima pracovat v týmu, kdy táhneme za jeden provaz a společnou prací dosahujeme výsledků. Na své současné pozici jsem zažil tři Generální ředitele. S každým jsem se domluvil a s každým jsme společně posunuli nějakým způsobem firmu kupředu. Za těch šest let se udála spousta změn a u mnoha z nich jsem byl jejich původcem nebo minimálně jsem se na nich podílel. Některé se povedly, některé méně. Důležité je, že jako celek jede firma ve svém fungování dál. Během svého působení jsem potkal mnoho lidí. Někteří v Kili stále jsou, někteří ne. Tak, jak to bývá i v běžném životě. Upřímně mě těší, že dnes mám kolem sebe mnoho schopných kolegů, kteří projevují značnou míru samostatnosti, kreativity a invence.

V čem se podle Vás za tu dobu Kili nejvíce změnilo?

Řekl bych, že největší změna nastala v lidech, myšleno zaměstnanci Kili. Vnímám, že za tu dobu, co jsem v Kili, lidé více vnitřně vyspěli a vyzráli. Dříve lidé moc nechtěli přijímat zodpovědnost z pohledu rozhodování a přemýšlet nad tím, jak dělat věci lépe. Spíše předhazovali „problémy“ než možnosti. Dnešní situace je velmi odlišná. Lidé se více zapojují do rozhodovacího procesu. Nebojí se projevit vlastní názor. Pokud musí řešit problém, navrhují zároveň možná řešení a mají menší obavy přijmout zodpovědnost za svá rozhodnutí. Především dnes poměrně hodně přicházejí se svými nápady, jak Kili posunout vpřed. V neposlední řadě mám vždy upřímnou radost z interních kariérních postupů. Máme jich spoustu a výjimkou nejsou ani postupy o několik pozic výše. Je fajn vidět, že se lidé chtějí posouvat a pracovat na sobě.

Posun je vidět i ve vnímání Kili jako zaměstnavatele. V minulosti lidé na pohovorech říkávali: „Ještě mám jinou nabídku, ale pokud by nevyšla, nastoupím k vám.“ Dnes naopak často slýchávám: „Mám ještě jinou nabídku, ale pokud bych se dostal do Kili, nebudu ty ostatní zvažovat.“ Díky tomu se nám daří přijímat zajímavé kandidáty. 

V čem vidíte největší sílu Kili a kde vidíte největší nedostatky? Protože, co si budeme… žádná firma není dokonalá a nějaké má.

 

Ono to souvisí s předchozí otázkou. Naše největší síla je v našich zaměstnancích. To nám potvrdily i průzkumy, které jsme si nechávali zpracovávat. Naši zákazníci na nás nejpozitivněji vnímají kvalitu našich lidí z pohledu odbornosti – dokáží poradit, jsou ochotní a příjemní. Potvrzuje to i průměrná délka pracovního poměru v Kili, která činí 8 let a výjimkou nejsou deseti, dvaceti, ale i delší pracovní výročí. Proto se můžeme chlubit opravdovými odborníky.

Co se týče těch slabin, těch je spousta. Za ty nejzásadnější považuji naše sklady a logistiku. Sklady máme poměrně malé a tak musíme důkladně zvažovat, co budeme držet skladem, aby měli zákazníci dostatečný výběr. Ale nemůžeme mít všechno. Pak ta logistika. Ne vždy se nám podaří dovézt zboží nepoškozené a například plošný materiál čistý. I v této oblasti se však udělal obrovský kus práce. Tyto nedostatky dlouhodobě měříme a podíl těchto případů se výrazně snížil.

CT3A6757-2.jpg
CT3A6762-2.jpg

Přesuneme se zpátky k Vaší osobě. Jak byste se představil a jaká je vaše pracovní náplň?

Jsem obyčejný člověk, jako kdokoliv jiný. Mám potřeby práce, jídla, spánku, společnosti i samoty. Pokud nepracuji, věnuji se především rodině. Velkou míru volného času věnuji sportu, ať už jde o jízdu na kole, squash, plavání. Mým favoritem pak je lezení. Rád si přečtu zajímavou knížku. Největší forma odpočinku je pro mě pobyt v přírodě.

V práci vyžaduji po kolezích vysokou míru samostatnosti a oplátkou jim je poměrně velká svoboda. Mým pracovním krédem je: „Výsledky jsou dosahovány děláním správných věcí správně. Nikoliv pouhým děláním věcí správně.“ Vždy se snažím hledat a zaměřovat se na ty správné věci a ty pak dělat správně.

V Kili mám na zodpovědnost Obchodní oddělení, Produktové oddělení a Marketingové oddělení. Ale důležité je mít základní přehled o dění ve firmě jako celku a přemýšlet komplexně v širších souvislostech.

Jak vypadá Váš normální pracovní den?

 

Na své práci mám rád především různorodost. Nejsem úplně ranní ptáče. Do práce přicházím kolem osmé. Od deváté do šestnácté hodiny mívám zpravidla naplánovaný program, ať už jde o interní záležitosti a porady nebo schůzky s obchodními partnery. Odpoledne pak mám prostor na vyřizování provozních záležitostí.

Rádi s kolegy v rámci vedení vyjíždíme na naše pobočky. Je pro mě důležité setkávat se s lidmi z firmy a vnímat s čím se potýkají. Pomáhá nám to pak dělat správná rozhodnutí. Bez toho osobního kontaktu se zaměstnanci podle mě nelze dobře řídit firmu.

A v neposlední řadě se snažím jezdit s našimi obchodníky na návštěvy k zákazníkům. Vždy si přivezu mnoho popsaných listů s náměty, co můžeme ve firmě zlepšit. Navíc je příjemné mnohdy vidět, jak se zákazníci v čase rozvíjejí.

Co byste Kili do dalších let popřál?

Další mé oblíbené krédo je: „Kdo chce zapalovat, musí hořet.“ Spousta lidí v Kili dnes „hoří“ v tom smyslu, že svou práci dělají rádi, dobře a šíří dobrou náladu. Kili přeji, aby těch „hořících lidí, co zapalují ostatní“ a šíří pozitivní náladu, bylo ještě více.

Děkujeme za rozhovor, a ať se daří!

bottom of page